30 Nisan 2012 Pazartesi

BASH Script Nasıl, türkçe örnekler


Ön Not1,
Bu makale, BASH Programming - Introduction HOW-TO makalesinin türkçe versiyonudur. Orjinali için lütfen ilgili web sayfasının ziyaret ediniz.

Ön Not2, bash scripting e hizmet etmediği düşünülen ilk bölüm tercüme edilmemiş 2. ksıımdan başlanmıştır,


2. Çok Basit Script ler

Bu döküman sizlere, daha çok temel seviyede ve örnekler ile kabuk programlama (shell script) hakkında ip uçları vermeyi deneyecektir. Bu bölümde bazı küçük script'ler bulacaksınız. Umulurki kimi bazı teknikleri anlamanıza yardımcı olacaktır.


#!/bin/bash
echo Hello World


Bu script sadece iki adet satır içeriyor. Ilki, sistemin hangi program ile bu script'i çalıştıracağını gösteriyor. İkincisi ise, script'in terminal'e “Hello World” yazma eylemini yapan satır oluyor. Eğer ./hello.sh şeklinde script'i çalıştırdığınızda “Command not found” gibi bir mesaj alıyorsanız muhtemelen, ilk satır olan “#!/bin/bash” ifadesi yanlıştır. Bu ifadenin nasıl yazılması gerektiği konusuyla ilgili olarak bash nasıl bulunur ile ilgili kısma bakınız.

2.2 Çok Basit bir yedek alma script'i

#!/bin/bash             
tar -cZf /var/my-backup.tgz /home/me/


Bu script'te terminale mesaj basmak yerine kullanıcının “home” klasörü'nün “tar” yumağı oluşturulur. Bu script kullanıma yönelik DEĞİLDİR. Bu aşamda anlamayı kolaylaştırmak içi sunulmuş bir örnektir.

3. “redirection” hakkında
3.1 Teori ve basit referens

stdin, stdout ve stderr olmak üzere 3 adet dosya tanımlayıcısı vardır. (std=Standart)

Temel olarak şunları yapabilirsiniz,

 1. Stdout'u bir dosyaya yönlendirebilirsiniz.
 2. Stderr'ü bir dosyaya yönlendirebilirsiniz.
 3. Stdout'u stderr+e yönlendirebilirsiniz.
 4. Stderr'ü stdout'a yönlendirebilirsiniz.
 5. Stderr ve stdout'u bir dosyaya yönlendirebilirsiniz.
 6. Stderr ve stdout'u stdout'a yönlendirebilirsiniz.
 7. Stderr ve stdout'u stderr'e yönlendirebilirsiniz.

1, stdout'u ve 2 stderr'ü temsil eder.

Bu şeyi görmeniz için küçük bir not: less komutu ile stdout ve stderr'ü ekrana yazabilirsiniz ama bellek göz atmayı denediğiniz gibi silinir.

3.2 Örnek: stdout'dan dosya'ya:

Bu komutun çıktısı ifade edilen dosyaya yazılacaktır.

ls -l > ls-l.txt

Burada ls-l.txt ile ifade edilen dosya oluşturulacak ve “ls -l” komutunun çıktısınından ibaret bir içeriğe sahip olacaktır.


Burada ls-l.txt ile ifade edilen dosya oluşturulacak ve “ls -l” komutunun çıktısınından ibaret bir içeriğe sahip olacaktır.

3.3 Örnek: stderr'den dosya'ya:

bu komutun stderr çıktısı dosyaya yazılacaktır.

grep da * 2> grep-errors.txt

grep-errors.txt ismi ile ifade edilen dosya oluşturulacak ve içeriği “grep da *2” komutunun stderr çıktısından ibaret bir içeriğe sahip olacaktır.

3.4 Örnek: stdout'dan stderr'e:

Aşağıdaki komut, kendisinin stderr çıktısını aynı dosya tanımlayıcısına yazar.

grep da * 1>&2 


Yani komutun stdout çıktısını stderr'e gönderir.

3.5 Örnek: stderr'den stdout'a:

komutun stderr çıktısını stdout a gönderir. Eğer “|” ile “less” less çalıştırırsanız bu kes çıktıyı yakalarsınız çünkü bu kez bilgi stdout'dadır. Normalde less ile stderr çıktısını yakalayamıyor, gözden kaçırıyorduk.

3.6 Örnek: stderr ve stdout'dan dosya'ya:

Bu her çıktıyı dosyaya gönderecektir. Eğer komutun sessiz kalmasını istiyorsanız bu yöntem cron uygulamarından olduğu gibi bazen daha uygun olabiliyor.
  
rm -f $(find / -name core) &> /dev/null 


bu komut core ismi ile anılan her dosya ve klasörü silecektir. Bunu yapmak istediğinizden oldukça emin olmanız gerekir. Her silme işminin çıktısı da silinecektir.

4. PIPE (“|”):

Bu bölümde “|” kullanımına basit örnekler verip nasıl kullanıldığını gösterecek, onu neden kullanmak istediğimizi anlayacağız.

4.1 Nedir?

Bir komutun çıktısını diğer bir komuta girdi yapar.


4.2 Örnek: sed 'in pipe ile basit kullanımı:

ls -l | sed -e "s/[aeio]/u/g" 


ls -l komutu ile bulunduğumuz klasörün içeriğini “permission” ları ile bbirlikte uzun formatta listeleriz ve bu sonuç çıktısını “sed” komutunu göndeririz. “sed” komutu ise kendisine parametreleri ile söylendiği gibi “a,e,i,o” karakterlerini gördüğü yerleri “u” karakteri ile değiştirir.

4.3 Örnek: “ls -l *.txt” komutu için bir alternatif:

Muhtemelen, bu yöntem “ls -l *.txt” yönteminden daha kolay değildir ancak pipe'ın kullanımı görmek için iyi bir örnektir.

ls -l | grep "\.txt$"


yine “ls -l komutunun çıktısı “grep” komutuna girdi olarka gönderilir ve “ls -l” çıktısı metni içinde “grep” ile ifade edilen metin aranır. Eşleşen satırlar enrana basılır.

5. Değişkenler:

Değişkenleri, diğer bütün programlama dillerindeki gibi kullanabilirsiniz. Veri tipi yoktur. Bash değişkenleri numaraları, karakterleri ve karakter dizilerini içerebilirler. Önceden değişkenleri bildirmek zorunda değilsinizdir. Bir değer atanırken kendileri de zaten oluşturulmuş olurlar.

5.1 Örnek: Değişken kullanarak Hello World! yazmak:

#!/bin/bash     
STR="Hello World!"  
echo $STR      


İkinci satırda string tipinde “Hello World!” değerine sahip “STR” adında bir değişken tanımlanmıştır. Bu değişkenin değerine ulaşmak istediğimizde değişken adının başına “$” eklenecektir. Başına $ işareti koymadığınızda nasıl bir durumla karşılaşacağınızı deneyiniz lütfen.

5.2 Örnek: Çok basit bir yedek alma script'i (biraz daha iyi):

#!/bin/bash              
OF=/var/my-backup-$(date +%Y%m%d).tgz 
tar -cZf $OF /home/me/          


Bu script başka bir şeyi daha tanıtır. Herşeyden önce yine ikinci satırda değişken kullanımına örnek oluşturur. Ve '$(date +%Y%m%d)' ifadesi. $ ve parantez ifadesi ile, parantez içerisindeki komutun çıktısı yakalanır ve değişkenin toplam değerinin üretilmesine katkı sağlatılır.

Bu komutun çıktısı her gün (+%Y%m%d) ifadesindeki formata göre farklı bir değer döndürür. Bu kısım ile oynayarak farklı formatlar elde edebilirsiniz. Daha fazlası için “date” komtu kullanımına bakınız.

$” ve parantez kullanımı anlamak için komut satırında aşağıdaki şu iki ifadeyi çalıştırmayı deneyin:

echo ls

echo $(ls)

5.3 Yerel Değişkenler:

Bir fonksiyon gibi sadece yerel bir alanda geçerli olan değişkenkenlerdir.
#!/bin/bash        
HELLO=Hello        
function hello {     
    local HELLO=World 
    echo $HELLO    
}             
echo $HELLO        
hello           
echo $HELLO        


Bu örnek, yerel değişkenleri anlamak yeterli bir örnek olmalı.

6. Şartlar (Conditionals):

Şartlar bir ifadenin bir eylemi icra edilip edilmeyeceğini kararının verilmesini sağlayan yapılardır.

6.1 If / Else Yapıları

Şartların farklı formları vardır. En temel formu, IF “kontrol ifadesi” THAN “uygulanacak ifade” şeklindedir. Eğer kontrol ifadesi doğru ise, uygulanacak ifade kısmı işletilir, değil ise işletimeden atlanır. “2<1” yanlış bir ifade, “2>1” ise doğru bir ifadedir.

Şartlar için diğer bir ifade formu ise, IF “kontrol ifadesi” THAN “uygulanacak ifade 1” ELSE “uygulanacak ifade 2” şeklindedir. Kontrol ifadesi doğru ise, “uygulanacak ifade 1” işletilir yanlış ise, “uygulacak ifade 2” işletilir.

Bir başka şartlar formu ise, IF “kontorl ifadesi 1” THAN “uygulacak ifade 1” ELSE IF “kontrol ifadesi 2” THAN “uygulacak ifade 2” ELSE “uygulacak ifade 3” şeklindedir. Bu çart forumda ise farklı olarak ELSE IF kullanılmıştır. Bununla ilk kontrol ifadesinin yanlış olması durumunda ikinci bir kontrol ifadesinin doğruluğu kontrol edilmiş oluyor.

Bash'de IF in temel yazımı;

#!/bin/bash        
if [kontrol ifadesi];   
             
then           
             
kontrol ifadesi doğru ise 
çalıştırılacak olan CODE 
             
fi       

6.2 Örnek: Temel şartlar örneği, if..then

#!/bin/bash             
if [ "foo" = "foo" ]; then      
  echo expression evaluated as true 
fi    

Eğer parantezler arasındaki ifade doğru ise then ile fi arasındaki code işletilecektir.

6.3 Örnek: Temel şartlar örneği, if..then..else

#!/bin/bash             
if [ "foo" = "foo" ]; then      
  echo expression evaluated as true 
else                 
  echo expression evaluated as true 
fi    

6.4 Değişkenlerle Şartlar,

#!/bin/bash             
T1=”foo”               
T2=”bar”               
if [ "T1" = "T2" ]; then       
  echo expression evaluated as true 
else                 
  echo expression evaluated as true 
fi    

7. Döngüler; for, while ve until

Bu bölümde for, while ve until döngülerine yer verilecektir.

For döngüleri küçük bir fark gösterir diğer programlama dillerinden. Temel olarak kelimelerin bir dizi üzerinden tekrarlanmaları şeklindedir.

While döngüleri ise kontrl ifadesi doğru olduğu sürece kodu tekrar tekrar işletirler.

Until döngüleri ise nerdeyse while döngüleri gibidir. Sadece kontrol ifadesinin doğru olduğu durum boyunca değil, yanlış olduğu sürece kodu işletirler.

7.1 FOR örneği

#!/bin/bash             
for i in $( ls ); do         
  echo item: $i          
done    

İkinci satırda i ifadesi ile bir değişken bildirimi yapılır ki bu değişken döngü boyunca ls 'in farklı farklı değerlerini alacaktır. Üçüncü satır ise gerekirse daha uzun olabilir, birden fazla satır ile de ifade edilebilir. Bu bölüm “ -done- ifadesine kadar “ şeklinde tanımlanan bölümdür. Done ifadesi ile döngü biter ve $i yeni bir değer alabilir.

7.2 C dilindeki gibi FOR örneği

#!/bin/bash             
for i in `seq 1 10`;         
do                  
    echo $i           
done      

7.3 While örneği

#!/bin/bash             
COUNTER=0              
while [ $COUNTER -lt 10 ]; do    
  echo The counter is $COUNTER   
  let COUNTER=COUNTER+1      
done              

7.4 Until örneği

#!/bin/bash             
COUNTER=20              
until [ $COUNTER -lt 10 ]; do    
  echo The counter is $COUNTER   
  let COUNTER-=1          
done     

8. Fonksiyonlar

Hemen her programla dilince fonksiyonları kullanabilir ve onlar ile program kodlarını mantıksal olarak bölebilir ya da pratiklik kazandırabilirsiniz.

Fonksiyonu tanımlama / belirleme için kısaca my_func { my_code } şeklinde yazabilir ve kullanmak için ise sadece adını yazabiliriz.

8.1 Fonksiyon örneği

#!/bin/bash             
function quit {           
 exit             
}                  
function hello {           
 echo Hello!          
}                  
hello                
quit                 
echo foo  

2-4 arası satırlar quit fonksiyonunu ve 5-7 arasındaki satırlar ise hello fonksiyonunu tanımlamaktadırlar. Bu kısmında fonksiyonların ne şekilde sıralandıklarını bir önemi yoktur. Sekizinci satırda hello fonksiyonu işletilecek ve dokuzuncu satırda exit fonksiyonu işletilecek, bu esnada script'den çıkılacak ve bu sebeple hiç bir zaman onuncu satır işletilmeyecektir.

8.2 Fonksiyonların parametre alması

#!/bin/bash             
function quit {           
 exit             
}                  
function e {             
 echo $1            
}                  
e hello               
e world               
quit                 
echo foo   

Bu script de bir önceki ile nerdeyse aynıdır, tek farkı e fonksiyonu!. E fonksiyonu parametre almaktadır. Sekizinci satırda “hello” parametresini alır ve ekrana bu parametreyi yazar, aynı fonksiyon dokuzuncu satırda world parametresini alır ve bu kez world ifadesini yazar. Onuncu satırda exit fonksiyonu işletilere script'den çıkılır ve onbirinci satır hiç bir şekilde işletilmeye fırsat bulamaz.

9. Arabirim kullanımı

9.1 select kullanarak basit menu yapımı

#!/bin/bash             
OPTIONS=”Hello Quit”         
select opt in $OPTIONS; do      
  if [ "$opt" = "Quit" ]; then   
   echo done            
   exit              
  elif [ "$opt" = "Hello" ]; then 
   echo Hello World        
  else               
   clear              
   echo bad option         
  fi                
done  

Yukarıdaki script'i çalıştırdığınızda bir text menu göreceksiniz.

9.2 Komut satırının kullanımı

#!/bin/bash             
if [ -z "$1" ]; then         
  echo usage: $0 directory     
  exit               
fi                  
SRCD=$1               
TGTD="/var/backups/"         
OF=home-$(date +%Y%m%d).tgz     
tar -cZf $TGTD$OF $SRCD   

Sanırım yukarıdaki script daha anlaşılır ve fonksiyonel oldu. Kısaca açıklayalım;
script'i sadece adını yazarak çalıştırırsanız, “echo usage: [script'in adı] directory” şeklinde bir uyarı alırız. Bu, script'in adını yazdıktan sonra backup'ını alacağımız klasörün full-path'ini belirtmemiz gerektiği söyleyen bir uyarıdır. Örneğin script'in adı, ornekci.sh ise ve yedeğini alacağımız klasör de /home/kullanici/yedeginial klasörünü ise: “yedekci.sh home/kullanici/yedeginial” komutunu kullanmalıyız. Bu durumda script, adı home-”tarihifadesi”.tgz isminde bir backup dosyası oluşturacaktır.

10. Diğer

10.1 Read ile kullanıcı girdisini okumak

Bir çok durumda programcı programını kullanan kullanıcıdan girdi almak ister. Buna ulaşmanın birden fazla yolu vardır ki bunlardan birisi ise “read” kullanmaktır. Basit bir örneği aşağıdaki gibidir;

#!/bin/bash          
echo Please, enter your name  
read NAME           
echo "Hi $NAME!"        

Aşağıdaki örnekte olduğu gibi birden çok girdi ifadesini tek bir read satırı ile de okuyabilirsiniz;

#!/bin/bash                  
echo Please, enter your firstname and lastname 
read FN LN                   
echo "Hi $FN, $LN !"               

10.2 Aritmetik işlemler

Aşağıdaki ifadeyi komutsatırında işletiniz,

echo 1 + 1

Eğer 2 görmeyi bekliyor idiyseniz, düşkırıklığına uğramış olmalısınız. 2 sonucunu görmek için çözüm şu şekilde olmalıydı:

echo $((1+1))

Bu daha mantıksal bir sonuç verecektir. Bu işlem aritmetik bir bir ifade oldu. Bir başka şekilde;

echo $[1+1]

İfadesiyle de aynı sonuca ulaşabilirsiniz.

Eğer küsüratlara ihtiyacınız var ise, durum biraz farklıdır. Meslea,

echo $[3/4]

ifadesini denerseniz “0” sonucunu görürsünüz zira, bash her zaman integer yani tam sayı sonuçlar verir. Küsüratı görmek için çözüm,

echo 3/4|bc -l

komutunu kullanmalısınız. Bu durumda 0.75 sonucuna ulaşılabilir.

10.3 Bash'i bulmak.

(Mike 'dan gelen mesaja istinaden dökümana eklenmiş kısımdır. Kendisine teşekkür..)

betik yolu olarak sürekli “#!/bin/bash” kullandık ama olaki farklı sistemlerde bash'in yolu farklı olabilir. Dolayısıyla nerede olduğunu tespit gerekebilir. Bunun için en ideal komut “locate” dir. “locate bash” komutunu çalıştırarak bash'i bulabiliriz. Ancak bazı sistemlerde locate komutu yer almayabilir. Bu durumda “find ./ -name bash” ile (bence işi garantiye almak için “find / -name bash” kullanmak daha faydalı olacaktır. Zira ./ ifadesi “relative path” dir ve doğruluğu “current path” e bağlıdır. Oysa / ifadesi absolute path dir ve doğruluğu hiç bir şeye bağlı değildir. Yani her zaman doğrudur.) ile bash'in yeri tespit edilebilir. Varlığını kontrol etmek için önerilen yollar;

ls -l /bin/bash 
ls -l /sbin/bash 
ls -l /usr/local/bin/bash 
ls -l /usr/bin/bash 
ls -l /usr/sbin/bash 
ls -l /usr/local/sbin/bash

ya da “which bash” komutu ile bash 'in yolu araştırılabilir. (ya da “whereis” ile)

10.4 Geri döndürülen değeri (return value) yakalamak.

Bash kabuğu script'dekıi bir komutun geri döndürdüğü değeri $? ile gösterilen özel bir değişkende depolar. Bu değer nasıl yakalayabileceğimizi aşağıdaki örnek daha iyi açıklar. Bu örnekte olmana bir “dada” klasörüne girmeye çalışıyoruz ve geri döndürülen bir hata mesajını yakalamak istiyoruz. (bu da Mike'ın önerisi ile)

#!/bin/bash          
cd /dada &> /dev/null     
echo rv: $?          
cd $(pwd) &> /dev/null    
echo rv: $?          

10.5 Komut çıktısını yakalamak.

Bu küçük script ise ilgili mysql veri tabanındaki tüm tabloları listeler,

#!/bin/bash                 
DBS=`mysql -uroot -e"show databases"`    
for b in $DBS ;               
do                      
    mysql -uroot -e"show tables from $b" 
done                 


10.6 Çoklu dosya kaynakları
Komut kaynağı ile birlikte çoklu dosya kullanabilirsiniz.
__TO-DO__
11. Tablolar

11.1 String karşılaştırma operatörleri

(1) s1 = s2

(2) s1 != s2

(3) s1 < s2

(4) s1 > s2

(5) -n s1

(6) -z s1

(1) s1 matches s2

(2) s1 does not match s2

(3) __TO-DO__

(4) __TO-DO__

(5) s1 is not null (contains one or more characters)

(6) s1 is null

11.2 String karşılaştırma örnekleri

iki string'in karşılaştırılması,

#!/bin/bash                    
S1='string'                    
S2='String'                    
if [ $S1=$S2 ];                  
  then                      
    echo "S1('$S1') is not equal to S2('$S2')"
  fi                       
if [ $S1=$S1 ];                  
  then                      
    echo "S1('$S1') is equal to S1('$S1')"  
  fi                       


11.3 Aritmetik operatörler

+

-

*

/

% (remainder)

11.4 Aritmetik karşılaştırmak operatörleri

-lt (<)

-gt (>)

-le (<=)

-ge (>=)

-eq (==)

-ne (!=)

C programcıları parantez içindeki ifadeleri kullanırlar,

11.5 Kullanışlı Komutlar,

Bu bölüm Kess tarafından tekrar yazılmıştır. (Kendisine teşekkür..)

sed (stream editor)

Örnekler, (aşağıdaki komutları test ediniz;)

$sed 's/to_be_replaced/replaced/g' /tmp/dummy

$sed 12, 18d /tmp/dummy

awk (metin editleme işlemi yapar) (mawk, gawk gibi versiyonları da vardır.)

dummy dosyasının içeriği aşağıdaki gibi ise,

"test123 
test 
tteesstt"

aşağıdaki komutları sırasıyla test ediniz ve her adımda dosyayı kontrol ediniz.

$awk '/test/ {print}' /tmp/dummy
$awk '/test/ {i=i+1} END {print i}' /tmp/dummy

grep (bir metin içindeki aranan satırları ekrana basar)

$grep "look for this" /var/log/messages -c

wc (word count)

$wc --words --lines --bytes /tmp/dummy

sort (satırları sıraya sokar)

$sort /tmp/dummy

bc (hesaplama programlama dili)

$bc -q

tput (initialize a terminal or query terminfo database)

$tput cup 10 4
$tput reset
$tput cols

12. Daha fazlası

12.2 Örnek: Çok basit bir yedekleme script'i,

#!/bin/bash     
SRCD="/home/" 
TGTD="/var/backups/" 
OF=home-$(date +%Y%m%d).tgz 
tar -cZf $TGTD$OF $SRCD

12.3 Dosya ismi değiştiricisi,


       #!/bin/sh 
       # renna: rename multiple files according to several rules 
       # written by felix hudson Jan - 2000 
       
       #first check for the various 'modes' that this program has 
       #if the first ($1) condition matches then we execute that portion of the 
       #program and then exit 
       
       # check for the prefix condition 
       if [ $1 = p ]; then 
       
       #we now get rid of the mode ($1) variable and prefix ($2) 
        prefix=$2 ; shift ; shift 
       
       # a quick check to see if any files were given 
       # if none then its better not to do anything than rename some non-existent 
       # files!! 
       
        if [$1 = ]; then 
         echo "no files given" 
         exit 0 
        fi 
       
       # this for loop iterates through all of the files that we gave the program 
       # it does one rename per file given 
        for file in $* 
         do 
         mv ${file} $prefix$file 
        done 
       
       #we now exit the program 
        exit 0 
       fi 
       
       # check for a suffix rename 
       # the rest of this part is virtually identical to the previous section 
       # please see those notes 
       if [ $1 = s ]; then 
        suffix=$2 ; shift ; shift 
       
        if [$1 = ]; then 
         echo "no files given" 
        exit 0 
        fi 
       
       for file in $* 
        do 
        mv ${file} $file$suffix 
       done 
       
       exit 0 
       fi 
       
       # check for the replacement rename 
       if [ $1 = r ]; then 
       
        shift 
       
       # i included this bit as to not damage any files if the user does not specify 
       # anything to be done 
       # just a safety measure 
       
        if [ $# -lt 3 ] ; then 
         echo "usage: renna r [expression] [replacement] files... " 
         exit 0 
        fi 
       
       # remove other information 
        OLD=$1 ; NEW=$2 ; shift ; shift 
       
       # this for loop iterates through all of the files that we give the program 
       # it does one rename per file given using the program 'sed' 
       # this is a sinple command line program that parses standard input and 
       # replaces a set expression with a give string 
       # here we pass it the file name ( as standard input) and replace the nessesary 
       # text 
       
        for file in $* 
        do 
         new=`echo ${file} | sed s/${OLD}/${NEW}/g` 
         mv ${file} $new 
        done 
       exit 0 
       fi 
       
       # if we have reached here then nothing proper was passed to the program 
       # so we tell the user how to use it 
       echo "usage;" 
       echo " renna p [prefix] files.." 
       echo " renna s [suffix] files.." 
       echo " renna r [expression] [replacement] files.." 
       exit 0 
       
       # done!

12.4 Dosya ismi değiştiricisi (basit)

  #!/bin/bash 
   # renames.sh 
   # basic file renamer 

   criteria=$1 
   re_match=$2 
   replace=$3 
   
   for i in $( ls *$criteria* ); 
   do 
     src=$i 
     tgt=$(echo $i | sed -e "s/$re_match/$replace/") 
     mv $src $tgt 
   done

13. Bazı şeyler yanlış giderse (debugging – hata ayıklama)

13.1 BASH çağırma yöntemleri

script'in ilk satırını aşağıdaki gibi yazarsak,

#!/bin/bash -x


bu bize bazı ilginç çıktılar verecektir.

14. Döküman Hakkında

14.1 Herhangi bir garanti vaat etmez!

Bu dökümanda anlatılanlar herhangibir garanti vaat etmez.

14.2 Çerviriler


Italian: by William Ghelfi (wizzy at tiscalinet.it) is here / http://web.tiscalinet.it/penguin_rules

French: by Laurent Martelli

Korean: Minseok Park http://kldp.org

Korean: Chun Hye Jin

Spanish: unknow http://www.insflug.org

Turkish: Ismail DOGAN http://stdioe-tr.blogspot.com/2012/04/bash-script-nasl-turkce-ornekler.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder