1 Mayıs 2012 Salı

PHP Dilinde explode, implode, str_repeat ve substr Fonksiyonları ve Kullanımları


Merhaba! Bu yazıda, web programcıların oldukça fazla ihtiyaç duydukları metin işleme fonksiyonlarından bazılarına değineceğiz. Bunlar, explode, implode, str_repeat ve substr fonksiyonlarıdır.

explode();

Explode, İngilizce patlamak anlamında gelmektedir. PHP dilindeki işlevi de bu anlam paralelinde geliştirilmiştir.
explode(), herhangi bir veri içerisinde ayrıştırma yapılmasına yardım edebilecek bir karakteri baz alır ve bu veriyi seçilen karakteri kullanarak dizi haline getirir.

explode() fonksiyon gösterimi

<?php
$tarih = "19-06-2010";
$tarih_array = explode("-" , $sonuc);
            $sonuc[0]="19";
            $sonuc[1]="06";
            $sonuc[2]="2000";
echo $sonuc[1];
?>


Program çalıştırılıp ekran görüntüsü alındığında “06” yazdığı görülecektir.

$sonuc[n] değerlerini istediğimiz yerde kullanabilir, hatta $tarih değişkenini, form alanlarından kullanıcılar tarafından gelen bir bilgi olarak oluşturup, daha dinamik bir hale getirebiliriz. Böylece istenilen bilgileri, ayrıştırıp, amaca hizmet etmiş oluruz.

implode();

Bu fonksiyon, explode() fonksiyonun tersi bir görev üstlenmiştir. Hatırlarsak explode() fonksiyonu bir ayrıştırma işlemi yapmaktaydı. implode() fonksiyonu ise bir birleştirme işlemi yapmaktadır.

Uygulama 9.2.14.1: implode() fonksiyon yapısı

<?php
$dizi = array("www", "phpservisi", "com");
$birlestirme = implode(".", $dizi);
echo $birlestirme;
?> 


Uygulama çalıştırıldığında ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.


Dizi elemanları birleştirildi ve aralarına implode() fonksiyonu içerisindeki ilk parametre eklendi. Sonuç olarak yandaki ekran çıktısı elde edilecektir.

implode() ekran görüntüsü


str_repeat();

Bu fonksiyon, bir değerin kaç kez görüntülenmesi gerektiği ile ilgili olarak geliştirilmiştir.

str_repeat(parametre, tekrar sayısı)

parametre değeri, herhangi bir karakter, karakter katarı ya da rakamsal bir ifade olabilir. Tekrar sayısı ise, parametre değerinin adından da anlaşılacağı gibi tekrar edilme sayısını belirtmektedir.

str_repeat() fonksiyon yapısı

<?php
$sonuc = str_repeat("phpservisi.com",5);
echo $sonuc;
?>

Yukarıdaki uygulamada phpservisi.com değerinin, 5 kere tekrar edilmesi ve echo fonksiyonuyla ekrana yazdırılması istenmektedir. Program çalıştırılıp ekran görüntüsü alındığında aşağıdaki gibi bir görüntü elde edilecektir.

str_repeat() ekran görüntüsü

substr();

Herhangi bir dizge'nin başlangıçtan itibaren, belirtilen uzunluk uzunluğunda parçasını döndürür.
substr(); fonksiyon yapısı

<?php
//substr("karakter katarı", kriter1, kriter2);
?>Uygulama 9.2.16.1

<?php
$rest = substr("abcd", -1);    // "d" döndürür
$rest = substr("abcd", -2);    // "cd" döndürür
$rest = substr("abcd", -3, 1); // "b" döndürür
?>


Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere!


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder